10D681K

Số lượng
Giá
1 - 9
16.523đ
10 - 49
16.157đ
50 - 99
15.790đ
100 - 199
15.422đ
> 200
14.688đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 10D 10D681K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001186

Đơn giá : 16,524đ
1 : 16,523đ
10 : 16,157đ
50 : 15,790đ
100 : 15,422đ
200 : 14,688đ
. . .