10D391K

Số lượng
Giá
1 - 9
11.663đ
10 - 49
11.405đ
50 - 99
11.146đ
100 - 199
10.886đ
> 200
10.368đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 10D 10D391K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001185

Đơn giá : 11,664đ
1 : 11,663đ
10 : 11,405đ
50 : 11,146đ
100 : 10,886đ
200 : 10,368đ
. . .