10D

Số lượng
Giá
1 - 9
11.663đ
10 - 49
11.405đ
50 - 99
11.146đ
100 - 199
10.886đ
> 200
10.368đ
Số lượng
Giá
1 - 9
11.906đ
10 - 49
11.642đ
50 - 99
11.378đ
100 - 199
11.113đ
> 200
10.584đ
Số lượng
Giá
1 - 9
18.467đ
10 - 49
18.058đ
50 - 99
17.647đ
100 - 199
17.237đ
> 200
16.416đ
Số lượng
Giá
1 - 9
16.523đ
10 - 49
16.157đ
50 - 99
15.790đ
100 - 199
15.422đ
> 200
14.688đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 10D 10D391K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001185

Đơn giá : 11,664đ
1 : 11,663đ
10 : 11,405đ
50 : 11,146đ
100 : 10,886đ
200 : 10,368đ
. . .
Varistor 10D 10D471K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001183

Đơn giá : 11,907đ
1 : 11,906đ
10 : 11,642đ
50 : 11,378đ
100 : 11,113đ
200 : 10,584đ
. . .
Varistor 10D 10D561K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001184

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
10 : 18,058đ
50 : 17,647đ
100 : 17,237đ
200 : 16,416đ
. . .
Varistor 10D 10D681K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001186

Đơn giá : 16,524đ
1 : 16,523đ
10 : 16,157đ
50 : 15,790đ
100 : 15,422đ
200 : 14,688đ
. . .