103

Số lượng
Giá
10 - 19
7.200đ
20 - 49
7.000đ
50 - 98
6.700đ
> 99
6.400đ
Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Biến Trở RM065-103 10K ( Túi 10pcs)

Mã SP: TCT.000792

Đơn giá : 9,000đ
10 : 7,200đ
20 : 7,000đ
50 : 6,700đ
99 : 6,400đ
. . .
Tụ gốm 103 – 10NF 50V ( túi 1000pcs)

Mã SP: TCT.000836

Đơn giá : 60,000đ
. . .