102

Số lượng
Giá
10 - 19
7.200đ
20 - 49
7.000đ
50 - 98
6.700đ
> 99
6.400đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Biến Trở RM065-102 1K ( Túi 10 pcs)

Mã SP: TCT.000797

Đơn giá : 9,000đ
10 : 7,200đ
20 : 7,000đ
50 : 6,700đ
99 : 6,400đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 102 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000839

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ gốm 102 – 1NF 50V ( túi 1000pcs)

Mã SP: TCT.000837

Đơn giá : 60,000đ
. . .