100v

Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.999đ
> 5
6.850đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.699đ
> 5
23.380đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.199đ
> 5
7.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
5.999đ
> 5
5.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.849đ
> 5
4.550đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.799đ
> 5
6.400đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.309đ
> 5
5.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
> 5
13.530đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.299đ
> 5
6.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.779đ
> 5
7.280đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 100V – 100nF (104), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001057

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 100nF (104), P=7.5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001062

Đơn giá : 7,000đ
1 : 6,999đ
5 : 6,850đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 10nF (103), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001056

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 1nF (102), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001054

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 1uF (105), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001061

Đơn giá : 23,700đ
1 : 23,699đ
5 : 23,380đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 220nF (224), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001059

Đơn giá : 7,200đ
1 : 7,199đ
5 : 7,000đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 4.7nF (472), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001055

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 470nF (474), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001060

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 47nF (473), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001058

Đơn giá : 6,000đ
1 : 5,999đ
5 : 5,800đ
. . .
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001102

Đơn giá : 4,850đ
1 : 4,849đ
5 : 4,550đ
. . .
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001105

Đơn giá : 6,800đ
1 : 6,799đ
5 : 6,400đ
. . .
Tụ mica 2A103J 100V 10nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001104

Đơn giá : 6,310đ
1 : 6,309đ
5 : 5,860đ
. . .
Tụ mica 2A104J 100V 100nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001121

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 13,530đ
. . .
Tụ mica 2A182J 100V 1.8nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001106

Đơn giá : 7,300đ
1 : 7,299đ
5 : 6,800đ
. . .
Tụ mica 2A223J 100V 22nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001108

Đơn giá : 7,780đ
1 : 7,779đ
5 : 7,280đ
. . .