100uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.650đ
> 500
850đ
Số lượng
Giá
1 - 9
10.205đ
10 - 99
9.979đ
100 - 199
9.752đ
200 - 499
9.526đ
> 500
9.072đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.207đ
10 - 99
3.137đ
100 - 999
3.065đ
1000 - 2499
2.994đ
> 2500
2.852đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.102đ
10 - 99
4.990đ
100 - 199
4.876đ
200 - 499
4.763đ
> 500
4.536đ
Số lượng
Giá
1 - 9
7.532đ
10 - 99
7.366đ
100 - 199
7.198đ
200 - 499
7.031đ
> 500
6.696đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.616đ
10 - 99
4.514đ
100 - 199
4.412đ
200 - 499
4.309đ
> 500
4.104đ
Số lượng
Giá
1 - 9
9.476đ
10 - 99
9.266đ
100 - 199
9.056đ
200 - 499
8.845đ
> 500
8.424đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 100UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000898

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 100UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000907

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 100UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000914

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 100UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000925

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,650đ
500 : 850đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 20V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001173

Đơn giá : 10,206đ
1 : 10,205đ
10 : 9,979đ
100 : 9,752đ
200 : 9,526đ
500 : 9,072đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 6.3V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001141

Đơn giá : 3,208đ
1 : 3,207đ
10 : 3,137đ
100 : 3,065đ
1000 : 2,994đ
2500 : 2,852đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 10V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001154

Đơn giá : 5,103đ
1 : 5,102đ
10 : 4,990đ
100 : 4,876đ
200 : 4,763đ
500 : 4,536đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001160

Đơn giá : 7,533đ
1 : 7,532đ
10 : 7,366đ
100 : 7,198đ
200 : 7,031đ
500 : 6,696đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 10V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001167

Đơn giá : 4,617đ
1 : 4,616đ
10 : 4,514đ
100 : 4,412đ
200 : 4,309đ
500 : 4,104đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 16V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001171

Đơn giá : 9,477đ
1 : 9,476đ
10 : 9,266đ
100 : 9,056đ
200 : 8,845đ
500 : 8,424đ
. . .