100nf

Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.999đ
> 5
6.850đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
> 5
13.530đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 100V – 100nF (104), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001057

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 100nF (104), P=7.5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001062

Đơn giá : 7,000đ
1 : 6,999đ
5 : 6,850đ
. . .
Tụ mica 2A104J 100V 100nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001121

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 13,530đ
. . .