1000uF

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.390đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 199
5.700đ
> 200
4.260đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 1000UF 10*10,5mm

Mã SP: TCT.000902

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,390đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 1000UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000911

Đơn giá : 5,800đ
100 : 5,700đ
200 : 4,260đ
. . .