1.8uf

Tụ điện CBB61 – 450V 1.8uF

Đơn giá: 7.000đ

Số lượng
Giá
> 1
6.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 1.8uF

Mã SP: TCT.001070

Đơn giá : 7,000đ
1 : 6,999đ
. . .