1.5uf

Tụ điện CBB61 – 450V 1.5uF

Đơn giá: 6.500đ

Số lượng
Giá
> 1
6.499đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 1.5uF

Mã SP: TCT.001069

Đơn giá : 6,500đ
1 : 6,499đ
. . .