1.2uf

Tụ điện CBB61 – 450V 1.2uF

Đơn giá: 5.700đ

Số lượng
Giá
> 1
5.699đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 1.2uF

Mã SP: TCT.001068

Đơn giá : 5,700đ
1 : 5,699đ
. . .