Facebook

S8050 J3Y, SOT-23, NPN 25V/500mA ( 20 cái)

Mã sản phẩm: TCT.001001

Kiểu chân: .

Nhãn hiệu: .

Xuất xứ: .

Mô tả:

S8050 SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors S8050 Datasheet: https://www.datasheets360.com/pdf/8052479511067460011 Tìm hiểu thêm: https://linhkientuancuong.com/danh-muc/linh-kien-dien-tu/transistors/transistors-smd/ Quy cách đóng gói: 1 cuộn nhỏ 20 cái, bán theo cuộn 20 cái 1 cuộn lớn 3000 cái.   S8050  Symbol Parameter Value Unit VCBO Collector-Base Voltage 40 V VCEO Collector-Emitter Voltage 25 V VEBO Emitter-Base Voltage 5 V IC Collector Current -Continuous 0.5 A PC Collector Power Dissipation 0.625 W TJ Junction Temperature 150 ℃ Tstg Storage Temperature -55-150 ℃ Collector-base breakdown voltage V(BR)CBO IC= 100μA, IE=0 40 V Collector-emitter breakdown voltage V(BR)CEO IC= 0.1mA, IB=0 25 V Emitter-base breakdown voltage V(BR)EBO IE= 100μA, IC=0 5 V Collector cut-off current ICBO VCB= 40 V , IE=0 0.1 μA Collector cut-off current ICEO VCE= 20 V , IB=0 0.1 μA Emitter cut-off current IEBO VEB= 5V, IC=0 0.1 μA hFE(1) VCE= 1V, IC= 50mA 85 400 DC current gain hFE(2) VCE= 1V, IC= 500mA 50 Collector-emitter saturation voltage VCE(sat) IC=500mA, IB=50mA 0.6 V Base-emitter saturation voltage VBE(sat) IC=500mA, IB=50mA 1.2 V Transition frequency fT VCE= 6V, IC=20mA f =30MHz 150 MHz S8050 Symbol Parameter Value Unit VCBO Collector-Base Voltage 40 V VCEO Collector-Emitter Voltage 25 V VEBO Emitter-Base Voltage 5 V IC Collector Current -Continuous 0.5 A PC Collector Power ...

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng:

Tổng: đ
Số lượng
Giá thành

Liên hệ

Hotline: 0984.478.658

Zalo: 0984.478.658

Facebook: Linhkientuancuong.com

Linh kiện liên quan