Broadcom

Số lượng
Giá
1 - 9
18.467đ
10 - 49
17.784đ
> 50
16.416đ
HCNR200-500E Broadcom
Số lượng
Giá
1 - 9
26.243đ
10 - 49
25.272đ
> 50
23.328đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Optocoupler ACPL-P480-500E chính hãng Broadcom

Mã SP: TCT.001016

Optocoupler ACPL-P480-500E chính hãng Broadcom Liên kết tham khảo cho ACPL-P480-500E ACPL-P480-500E thông số kĩ thuật: https://www.mouser.com/datasheet/2/678/V02-1305EN-DS-ACPL-P480-21Dec20120-909073.pdf Thêm các Optocoupler khác: Khái …

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
10 : 17,784đ
50 : 16,416đ
. . .
HCNR200-500E Broadcom Optocoupler HCNR200-500E chính hãng Broadcom

Mã SP: TCT.001021

Optocoupler HCNR200-500E chính hãng Broadcom Liên kết tham khảo cho HCNR200-500E HCNR200-500E thông số kĩ thuật: https://www.tme.eu/Document/d59cee60e692aabd7be1f385d26d8b88/HCNR200-300E.pdf Thêm các Optocoupler khác: Khái …

Đơn giá : 26,244đ
1 : 26,243đ
10 : 25,272đ
50 : 23,328đ
. . .