thẻ từ

Module cảm ứng thẻ từ

Đơn giá: 37.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
36.999đ
5 - 9
36.930đ
10 - 49
36.900đ
> 50
36.870đ
Thẻ từ RFID

Đơn giá: 2.400đ

Số lượng
Giá
1 - 4
2.399đ
5 - 9
2.249đ
10 - 49
2.098đ
> 50
1.946đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module cảm ứng thẻ từ

Mã SP: TCT.001611

Đơn giá : 37,000đ
1 : 36,999đ
5 : 36,930đ
10 : 36,900đ
50 : 36,870đ
.
Thẻ từ RFID

Mã SP: TCT.001593

Đơn giá : 2,400đ
1 : 2,399đ
5 : 2,249đ
10 : 2,098đ
50 : 1,946đ
.