STM8S005C6T6

STM8S005C6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 19.440đ

Số lượng
Giá
1 - 4
19.439đ
5 - 9
19.008đ
10 - 49
18.576đ
> 50
18.144đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM8S005C6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001332

Đơn giá : 19,440đ
1 : 19,439đ
5 : 19,008đ
10 : 18,576đ
50 : 18,144đ
. . .