STM8L152R8T6

STM8L152R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 33.264đ

Số lượng
Giá
1 - 4
33.263đ
5 - 9
32.508đ
10 - 49
31.752đ
> 50
30.996đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM8L152R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001350

Đơn giá : 33,264đ
1 : 33,263đ
5 : 32,508đ
10 : 31,752đ
50 : 30,996đ
. . .