STM8L152C8T6

Linh Kiện Điện Tử
STM8L152C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 41.310đ

Số lượng
Giá
1 - 4
41.309đ
5 - 9
40.392đ
10 - 49
39.474đ
> 50
38.556đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Linh Kiện Điện Tử STM8L152C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001378

Đơn giá : 41,310đ
1 : 41,309đ
5 : 40,392đ
10 : 39,474đ
50 : 38,556đ
. . .