STM32L152RBT6

STM32L152RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 67.554đ

Số lượng
Giá
1 - 4
67.553đ
5 - 9
66.053đ
10 - 49
64.552đ
> 50
63.050đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32L152RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001403

Đơn giá : 67,554đ
1 : 67,553đ
5 : 66,053đ
10 : 64,552đ
50 : 63,050đ
. . .