STM32L151C8T6

STM32L151C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 42.768đ

Số lượng
Giá
1 - 4
42.767đ
5 - 9
41.774đ
10 - 49
40.781đ
> 50
39.787đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32L151C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001380

Đơn giá : 42,768đ
1 : 42,767đ
5 : 41,774đ
10 : 40,781đ
50 : 39,787đ
. . .