STM32L053R8T6

STM32L053R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 44.712đ

Số lượng
Giá
1 - 4
44.711đ
5 - 9
43.718đ
10 - 49
42.725đ
> 50
41.731đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32L053R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001375

Đơn giá : 44,712đ
1 : 44,711đ
5 : 43,718đ
10 : 42,725đ
50 : 41,731đ
. . .