STM32L051C8T6

STM32L051C8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 30.132đ

Số lượng
Giá
1 - 4
30.131đ
5 - 9
29.462đ
10 - 49
28.793đ
> 50
28.123đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32L051C8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001354

Đơn giá : 30,132đ
1 : 30,131đ
5 : 29,462đ
10 : 28,793đ
50 : 28,123đ
. . .