STM32F446RET6

STM32F446RET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 104.490đ

Số lượng
Giá
1 - 4
104.489đ
5 - 9
102.168đ
10 - 49
99.846đ
> 50
97.524đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F446RET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001428

Đơn giá : 104,490đ
1 : 104,489đ
5 : 102,168đ
10 : 99,846đ
50 : 97,524đ
. . .