STM32F401RET6

STM32F401RET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 67.068đ

Số lượng
Giá
1 - 4
67.067đ
5 - 9
65.578đ
10 - 49
64.087đ
> 50
62.597đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F401RET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001410

Đơn giá : 67,068đ
1 : 67,067đ
5 : 65,578đ
10 : 64,087đ
50 : 62,597đ
. . .