STM32F303RCT6

STM32F303RCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 66.069đ

Số lượng
Giá
1 - 4
66.068đ
5 - 9
64.600đ
10 - 49
63.131đ
> 50
61.663đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F303RCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001402

Đơn giá : 66,069đ
1 : 66,068đ
5 : 64,600đ
10 : 63,131đ
50 : 61,663đ
. . .