STM32F303RBT6

STM32F303RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 70.470đ

Số lượng
Giá
1 - 4
70.469đ
5 - 9
68.904đ
10 - 49
67.338đ
> 50
65.772đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F303RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001417

Đơn giá : 70,470đ
1 : 70,469đ
5 : 68,904đ
10 : 67,338đ
50 : 65,772đ
. . .