STM32F303CCT6

STM32F303CCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 49.572đ

Số lượng
Giá
1 - 4
49.571đ
5 - 9
48.470đ
10 - 49
47.369đ
> 50
46.267đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F303CCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001391

Đơn giá : 49,572đ
1 : 49,571đ
5 : 48,470đ
10 : 47,369đ
50 : 46,267đ
. . .