STM32F303CBT6

STM32F303CBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 46.656đ

Số lượng
Giá
1 - 4
46.655đ
5 - 9
45.619đ
10 - 49
44.582đ
> 50
43.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F303CBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001384

Đơn giá : 46,656đ
1 : 46,655đ
5 : 45,619đ
10 : 44,582đ
50 : 43,546đ
. . .