STM32F207VCT6

STM32F207VCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 85.536đ

Số lượng
Giá
1 - 4
85.535đ
5 - 9
83.635đ
10 - 49
81.734đ
> 50
79.834đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F207VCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001424

Đơn giá : 85,536đ
1 : 85,535đ
5 : 83,635đ
10 : 81,734đ
50 : 79,834đ
. . .