STM32F205VET6

STM32F205VET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 85.050đ

Số lượng
Giá
1 - 4
85.049đ
5 - 9
83.160đ
10 - 49
81.270đ
> 50
79.381đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F205VET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001418

Đơn giá : 85,050đ
1 : 85,049đ
5 : 83,160đ
10 : 81,270đ
50 : 79,381đ
. . .