STM32F205VCT6

STM32F205VCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 86.058đ

Số lượng
Giá
1 - 4
86.057đ
5 - 9
84.049đ
10 - 49
82.040đ
> 50
80.032đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F205VCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001426

Đơn giá : 86,058đ
1 : 86,057đ
5 : 84,049đ
10 : 82,040đ
50 : 80,032đ
. . .