STM32F205RGT6

STM32F205RGT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 90.396đ

Số lượng
Giá
1 - 4
90.395đ
5 - 9
88.387đ
10 - 49
86.378đ
> 50
84.370đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F205RGT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001425

Đơn giá : 90,396đ
1 : 90,395đ
5 : 88,387đ
10 : 86,378đ
50 : 84,370đ
. . .