STM32F205RBT6

STM32F205RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 65.610đ

Số lượng
Giá
1 - 4
65.609đ
5 - 9
64.152đ
10 - 49
62.694đ
> 50
61.263đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F205RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001405

Đơn giá : 65,610đ
1 : 65,609đ
5 : 64,152đ
10 : 62,694đ
50 : 61,263đ
. . .