STM32F105VCT6

STM32F105VCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 65.610đ

Số lượng
Giá
1 - 4
65.609đ
5 - 9
64.152đ
10 - 49
62.694đ
> 50
61.236đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F105VCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001407

Đơn giá : 65,610đ
1 : 65,609đ
5 : 64,152đ
10 : 62,694đ
50 : 61,236đ
. . .