STM32F105RCT6

STM32F105RCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 60.750đ

Số lượng
Giá
1 - 4
60.749đ
5 - 9
59.400đ
10 - 49
58.050đ
> 50
56.700đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F105RCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001399

Đơn giá : 60,750đ
1 : 60,749đ
5 : 59,400đ
10 : 58,050đ
50 : 56,700đ
. . .