STM32F105RBT6

STM32F105RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 39.366đ

Số lượng
Giá
1 - 4
39.365đ
5 - 9
38.491đ
10 - 49
37.616đ
> 50
36.742đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F105RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001371

Đơn giá : 39,366đ
1 : 39,365đ
5 : 38,491đ
10 : 37,616đ
50 : 36,742đ
. . .