STM32F105R8

STM32F105R8 L6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 75.816đ

Số lượng
Giá
1 - 4
75.815đ
5 - 9
74.131đ
10 - 49
72.446đ
> 50
70.763đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F105R8 L6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001413

Đơn giá : 75,816đ
1 : 75,815đ
5 : 74,131đ
10 : 72,446đ
50 : 70,763đ
. . .