STM32F103ZET6

STM32F103ZET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 88.938đ

Số lượng
Giá
1 - 4
88.937đ
5 - 9
86.962đ
10 - 49
84.985đ
> 50
83.009đ
STM32F103ZET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 100.116đ

Số lượng
Giá
1 - 4
100.115đ
5 - 9
97.891đ
10 - 49
95.666đ
> 50
93.442đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103ZET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001423

Đơn giá : 88,938đ
1 : 88,937đ
5 : 86,962đ
10 : 84,985đ
50 : 83,009đ
. . .
STM32F103ZET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001427

Đơn giá : 100,116đ
1 : 100,115đ
5 : 97,891đ
10 : 95,666đ
50 : 93,442đ
. . .