STM32F103ZCT6

STM32F103ZCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 82.620đ

Số lượng
Giá
1 - 4
82.619đ
5 - 9
80.784đ
10 - 49
78.948đ
> 50
77.112đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103ZCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001421

Đơn giá : 82,620đ
1 : 82,619đ
5 : 80,784đ
10 : 78,948đ
50 : 77,112đ
. . .