STM32F103VCT6

STM32F103VCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 61.236đ

Số lượng
Giá
1 - 4
61.235đ
5 - 9
59.875đ
10 - 49
58.514đ
> 50
57.154đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103VCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001398

Đơn giá : 61,236đ
1 : 61,235đ
5 : 59,875đ
10 : 58,514đ
50 : 57,154đ
. . .