STM32F103VBT6

STM32F103VBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 47.142đ

Số lượng
Giá
1 - 4
47.141đ
5 - 9
46.094đ
10 - 49
45.047đ
> 50
43.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103VBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001388

Đơn giá : 47,142đ
1 : 47,141đ
5 : 46,094đ
10 : 45,047đ
50 : 43,999đ
. . .