STM32F103RFT6

STM32F103RFT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 76.302đ

Số lượng
Giá
1 - 4
76.301đ
5 - 9
74.606đ
10 - 49
72.911đ
> 50
71.215đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103RFT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001412

Đơn giá : 76,302đ
1 : 76,301đ
5 : 74,606đ
10 : 72,911đ
50 : 71,215đ
. . .