STM32F103RET6

STM32F103RET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 59.292đ

Số lượng
Giá
1 - 4
59.291đ
5 - 9
57.974đ
10 - 49
56.657đ
> 50
55.339đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103RET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001397

Đơn giá : 59,292đ
1 : 59,291đ
5 : 57,974đ
10 : 56,657đ
50 : 55,339đ
. . .