STM32F103RDT6

STM32F103RDT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 77.760đ

Số lượng
Giá
1 - 4
77.759đ
5 - 9
76.032đ
10 - 49
74.304đ
> 50
72.576đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103RDT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001415

Đơn giá : 77,760đ
1 : 77,759đ
5 : 76,032đ
10 : 74,304đ
50 : 72,576đ
. . .