STM32F103RCT6

STM32F103RCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 61.722đ

Số lượng
Giá
1 - 4
61.721đ
5 - 9
60.350đ
10 - 49
58.979đ
> 50
57.607đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103RCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001387

Đơn giá : 61,722đ
1 : 61,721đ
5 : 60,350đ
10 : 58,979đ
50 : 57,607đ
. . .