STM32F103RBT6

STM32F103RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 43.254đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.253đ
5 - 9
42.293đ
10 - 49
41.332đ
> 50
40.370đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001376

Đơn giá : 43,254đ
1 : 43,253đ
5 : 42,293đ
10 : 41,332đ
50 : 40,370đ
. . .