STM32F103CBT6

STM32F103CBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 45.684đ

Số lượng
Giá
1 - 4
45.683đ
5 - 9
44.669đ
10 - 49
43.654đ
> 50
42.638đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103CBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001381

Đơn giá : 45,684đ
1 : 45,683đ
5 : 44,669đ
10 : 43,654đ
50 : 42,638đ
. . .