STM32F103C6T6A

STM32F103C6T6A Thương hiệu ST

Đơn giá: 34.992đ

Số lượng
Giá
1 - 4
34.991đ
5 - 9
34.214đ
10 - 49
33.437đ
> 50
32.659đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103C6T6A Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001368

Đơn giá : 34,992đ
1 : 34,991đ
5 : 34,214đ
10 : 33,437đ
50 : 32,659đ
. . .