STM32F101RBT6

STM32F101RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 55.890đ

Số lượng
Giá
1 - 4
55.889đ
5 - 9
54.648đ
10 - 49
53.406đ
> 50
52.164đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F101RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001393

Đơn giá : 55,890đ
1 : 55,889đ
5 : 54,648đ
10 : 53,406đ
50 : 52,164đ
. . .