STM32F101R8T6

STM32F101R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 57.348đ

Số lượng
Giá
1 - 4
57.347đ
5 - 9
56.074đ
10 - 49
54.799đ
> 50
53.525đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F101R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001394

Đơn giá : 57,348đ
1 : 57,347đ
5 : 56,074đ
10 : 54,799đ
50 : 53,525đ
. . .